IV Kongres Statystyki Polskiej

2-4 lipca 2024 r., Warszawa

ZGŁOŚ ABSTRAKT ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM

IV Kongres Statystyki Polskiej

2-4 lipca 2024 r., Warszawa

IV Kongres Statystyki Polskiej odbędzie się w dniach 2-4 lipca 2024 roku w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Tegoroczna edycja Kongresu będzie obejmowała wykłady i panele z uznanymi w kraju i za granicą prelegentami z różnych obszarów statystyki, takich jak analiza danych, modelowanie statystyczne, sztuczna inteligencja w statystyce i wiele więcej. To wyjątkowe wydarzenie będzie również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży statystyki oraz do wymiany doświadczeń z ekspertami międzynarodowymi.

IV Kongres Statystyki Polskiej jest wydarzeniem skierowanym do krajowych i zagranicznych naukowców, ekspertów, interesariuszy statystyki publicznej, a także przedstawicieli instytucji publicznych i mediów.

W szczególności wzmocni wielopłaszczyznową współpracę GUS ze środowiskiem naukowym w sprawach związanych z rozwojem profesjonalnej i niezależnej statystyki publicznej oraz stałym unowocześnianiem metodologii badań statystycznych.

Kongres Statystyki Polskiej to jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne. Ma on na celu pielęgnowanie tradycji wspólnych spotkań i pogłębiania dialogu między statystyką publiczną a środowiskiem naukowym.

Pierwszy Kongres Statystyki Polskiej, który odbył się w 2012 roku, został uznany za niesamowicie ważne wydarzenie naukowe w historii polskiej myśli i praktyki statystycznej. Tegoroczna edycja z pewnością będzie jego godną kontynuacją. Będzie to miejsce dyskusji nad najnowszymi trendami, projektami badawczymi oraz rozwiązaniami w dziedzinie statystyki.

Obszary tematyczne:

 1. Statystyka matematyczna
 2. Metoda reprezentacyjna i statystyka małych obszarów
 3. Statystyka ludności
 4. Statystyka społeczna
 5. Statystyka gospodarcza
 6. Statystyka regionalna
 7. Analiza i klasyfikacja danych, metody AI
 8. Big data, data science
 9. Statystyka polska na arenie międzynarodowej
 10. Historia polskiej statystyki
 11. Komunikacja i edukacja statystyczna
 12. Statystyka publiczna, systemy zarządzania danymi

Logo GUS Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS

WspółorganizatorLogo PTS Polskie Towarzystwo Statystyczne

 

Kontakt w sprawie abstraktów:
kongres_2024@stat.gov.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
kongres_2024_rejestracja@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności

X icon
FaceBook icon
LinkedIn icon
Instagram icon
YouTube icon

Copyright © 1995-2024 Główny Urząd Statystyczny